Afgelopen weken hebben we een nieuwe redactie voor het Klankbord mogen begroeten! De vorige redactie die bestond uit Samantha Janssens, Leny van Kleef en en Moniek Gielen hebben dit werk voor u ongeveer 10 jaar lang, de een nog wat langer dan de ander, gedaan! Dames enorm bedankt voor jullie jarenlange trouwe inzet!
De nieuwe redactie bestaat uit Arie Naaktgeboren en Kalinka de Geus, ondersteund door Henno Westeneng die de opmaak voor z’n rekening zal nemen. Wij zijn verheugd dat de nieuwe redactie zich zo snel meldde na de oproep en wensen hen heel veel succes en plezier toe met hun nieuwe taak!

Aanvullende gegevens