Dankdag
“Alles wat we hebben, hebben we van de Here: “
Dit is een gezegde in Israël waarmee bedoeld wordt het rondzwerven door de woestijn zonder bezittingen zoals het volk Israël vele jaren heeft gedaan.
Ook voor ons geldt eigenlijk hetzelfde gezegde. Hoewel wij dan niet hebben rondgezworven in de woestijn en de meesten van ons ook geen grote armoede hebben gekend, is het goed om toch eens per jaar even stil te staan bij alles wat we wel hebben. We vinden het vaak zo vanzelfsprekend wat we allemaal hebben, dat we de dankbaarheid aan God weleens vergeten. Als we het afgelopen jaar terugkijken, zullen we zowel blijde als droevige herinneringen hebben. Wij hopen dat u daarbij de nabijheid van God hebt mogen ervaren.
Wij vinden het zo gewoon, dat we een plaats hebben waar we elke week in vrijheid mogen samenkomen om God te ontmoeten. Dit is iets om dankbaar voor te zijn !
Laten we die dankbaarheid dan ook tonen !

Op woensdag 6 november is het Dankdag en is er een dankdienst die om 19.30 uur begint.
U kunt uw dankbaarheid uiten door een gift in de collectezak tijdens deze dankdienst, maar u mag ook uw storting overmaken op rek. nr. NL38 RABO 0373711271 t.n.v. CvK Hervormde gemeente Puttershoek via de acceptgirokaart welke u in de week van 31 oktober t/m 2 november a.s. zult ontvangen.
NB.: Voor degenen die eerder een machtiging hebben afgegeven voor het dankoffer zal de incasso op 11 november a.s. plaatsvinden.

Kerkbalans 2019
Inmiddels zijn we in het laatste kwartaal van dit jaar aangeland. Altijd weer een spannende periode, omdat we dan vlakbij het einde van actie kerkbalans zijn en hopen dat we zo dicht mogelijk het begrote bedrag mogen benaderen. Zoals u ziet stevenen we dit jaar op een gat van +/- €2500 tussen begroting en toezeggingen (wat we dit jaar persoonlijk hebben toegezegd te zullen doneren). Van het toegezegde bedrag moet nog ruim €15000 worden overgemaakt.
Helpt u ons mee in elk geval de resterende ruim €15000 binnen te krijgen? Wilt u daarom nakijken of u hiervoor nog (een deel) van uw donatie moet overmaken? Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, zie gegevens onderaan dit stukje.

 Let op: De winter is weer opkomst
Dit houdt in dat het stookseizoen weer is begonnen. Hoewel de meningen daarover, zoals heel vaak het geval is, verdeeld zijn, gaan er stemmen op die een flinke kou verwachten. We roepen dan iedereen op om de jassen op te hangen aan de kapstok of naast u op de bank, maar NIET op de convectoren te leggen (om te voorverwarmen voor ná de dienst) . Dit is echt nadelig voor de verwarming en leidt tot extra stookkosten.

Begroting voor 2020
Het kerkelijk seizoen is eigenlijk nog maar net begonnen maar er intussen is al weer hard gewerkt aan de begroting van onze gemeente voor het jaar 2020. De laatste stap is de goedkeuring van de kerkenraad welke college deze begroting bij haar eerstkomende vergadering zal beoordelen. Zodra deze is goedgekeurd zal een samenvatting in het Klankbord worden geplaatst.

Redactie klankbord
Afgelopen weken hebben we een nieuwe redactie voor het Klankbord mogen begroeten! De vorige redactie die bestond uit Samantha Janssens, Leny van Kleef en en Moniek Gielen hebben dit werk voor u ongeveer 10 jaar lang, de een nog wat langer dan de ander, gedaan! Dames enorm bedankt voor jullie jarenlange trouwe inzet!
De nieuwe redactie bestaat uit Arie Naaktgeboren en Kalinka de Geus, ondersteund door Henno Westeneng die de opmaak voor z’n rekening zal nemen. Wij zijn verheugd dat de nieuwe redactie zich zo snel meldde na de oproep en wensen hen heel veel succes en plezier toe met hun nieuwe taak!

Beheer Hoeksteen
Het kerkelijke centrum De Hoeksteen wordt vanaf 2e helft 2019 beheerd door een speciale beheergroep. Nadat Leo van Eeden helaas deze taak moest neerleggen en vervolgens Rinus en Annelies van der Kolk zich hebben ingezet om de activiteiten draaiend te houden, hebben zich nieuwe vrijwilligers aangemeld om het beheer weer invulling te geven. Rinus en Annelies, dank voor jullie spontane hulp!

Inmiddels hebben we samen gekeken hoe we het beheer het beste in kunnen richten en zijn we op een mooie taakverdeling uitgekomen. Hiermee hebben we een overstap gemaakt van het beheer door 1 persoon, naar beheer door een beheergroep. Deze groep bestaat uit Leonie Verrijp, Annie Vlasblom en Arie van den Berg en heeft contact met Jaco namens het college. Wij zijn zeer blij met de nieuwe vrijwilligers en wensen hen veel plezier en succes toe bij deze taak!

Met de gemaakte taakverdeling denken we het grootste deel van de activiteiten te kunnen faciliteren. Hieruit begrijpt u al, dat we nog wel een paar minder frequent voorkomende zaken moeten oplossen en vragen uw hulp hierbij! Het gaat o.a. om:
⦁ Meehelpen bij het klaarmaken van de zalen (15-30 minuten per keer)
⦁ Meehelpen met het bemensen van de keuken bij het maandelijkse koffie drinken na de ochtenddienst
⦁ We zijn ook op zoek naar mensen die het diploma Sociale Hygiëne bezitten of willen halen, en daarmee het ontvangen en bedienen van externen (verjaardagen, vergaderingen) mogelijk willen maken

Voor het maken van een reservering of voor vragen kunt u vanaf nu contact opnemen met Leonie Verrijp:
⦁ email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
⦁ telefoon: 078-8423672
Het centrum bevat de volgende ruimtes die kunnen worden gereserveerd:
⦁ Grote zaal deel A
⦁ Grote zaal deel B
⦁ Kleine zaal
⦁ Keuken
⦁ Knutselzolder
Geeft bij reservering het volgende op:
⦁ namens welke groep de reservering wordt aangevraagd
⦁ welke ruimte(s) de groep wil reserveren
⦁ welke periode de groep wil vastleggen (datum + tijdstip aanvang en vertrek)
⦁ of gebruik zal worden gemaakt van de keuken (voor bijv. zetten van koffie)
⦁ of een van de leden van de groep het gebouw zal openen en afsluiten
⦁ telefoonnummer contactpersoon

Beschikbaarheid (en gemaakte reserveringen) van ruimtes kunt u zelf inzien in de digitale agenda, zie de website: Home > Gebouwen

Aanvullende gegevens