De diaconie heeft een bedankbrief ontvangen van Stichting “Kom over en Help”, die wij aan het begin van het jaar een gift hebben gegeven. Zij vragen ons onderstaande tekst te plaatsen in ons kerkblad:

Kom over en Help bedankt voor gift
Onlangs hebben we van uw diaconie een gift ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Daarmee ondersteunt uw gemeente kinderen en gezinnen die in kwetsbare omstandigheden leven. Bijvoorbeeld in Oezbekistan. Mensen die doof zijn, worden gediscrimineerd en uitgesloten. Broeder T. van onze partnerorganisatie helpt hen in hun levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld door hen een naaimachine te geven. Daarnaast komen deze mensen uit de wijde omgeving op zondag samen in een dienst, waar broeder T. hen vanuit de Bijbel bemoedigt.
Ook geeft onze partnerorganisatie steun aan “weeskinderen” in de staatsinternaten. Hun ouders zijn naar het buitenland gegaan om te werken en laten hun kind achter in het staatsinternaat. Daar krijgen ze wat ze nodig hebben. Broeder T. zorgt voor de extra’s: een lolly, speelgoed, een schrift, maar vooral: hij laat zien dat er mensen zijn die om hen geven.
Hartelijk dank voor wat u met uw gift voor deze mensen betekent.

***
Bekercollecte 17 november
Op zondag 17 november mogen wij als gemeente weer het Heilig Avondmaal vieren. De opbrengst van de bekercollecte is dan bestemd voor De Dorcas Voedselactie waar we eind september ook de voedselbonnenactie voor gehouden hebben.
De voedselbonnen hebben al het mooie bedrag van EUR 645 opgebracht; heel hartelijk dank hiervoor.

Namens de diaconie,
Tineke van Horssen


Aanvullende gegevens