“Smakelijk eten………plus”

Donderdag 26 september hebben we de eerste maaltijd gehad met mensen die zich hadden opgegeven om in De Hoeksteen met elkaar te eten. We waren, met de “werkgroep” erbij gerekend, met 14 mensen en hebben een gezellige maaltijd genoten. We willen het daarom graag een vervolg geven.
De volgende maaltijd zal zijn donderdag 31 oktober. Vanaf half vijf bent u van harte welkom om iets te drinken, een gesprekje met deze of gene aan te knopen of een spelletje te doen. Tegelijkertijd wordt de laatste hand aan de maaltijd gelegd en om ongeveer zes uur hopen we aan tafel te gaan. Wilt u ook aanschuiven en met ons eten, meld u zich dan van te voren aan via diaconie@hervormdputtershoek of telefonisch 6762671. Graag uiterlijk 28 oktober, zodat we weten op hoeveel mensen we mogen rekenen. In de hal van de kerk onder de toren hangt ook een lijst waarop u zich kunt melden als deelnemer.
De kosten zijn € 2,50 p.p. en zijn op de avond zelf te voldoen.

Hartelijke groet namens de werkgroep “Smakelijk eten …..plus”.
Cobi Kuipers

Aanvullende gegevens