Dank

Allen die vorige week een bemoedigend bericht in de brievenbus bezorgden, hartelijk dank! Fijn om dit meeleven te ontvangen. En ook om elkaar afgelopen zondag de hand te schudden. Zoals u zag: ik blijf gewoon aan het werk, maar tijdelijk met wat minder druk op de ketel en dat voelt gelijk al heilzaam.

Israëlzondag

Komende zondag is het Israëlzondag. Dan denk ik altijd aan de opmerking van dr. Henk Vreekamp eens op college: ‘Eigenlijk is het elke zondag Israëlzondag’, door de verworteling van de gemeente van Jezus Christus in Gods verbond met Israël! Een gezegende dienst met Dhr. A. den Besten ’s morgens gewenst.

Vriendendienst in Maasdam 16.00 (!) uur

Zondagmiddag 16.00 uur vieren we de jaarlijkse Vriendendienst samen met de Hervormde gemeente Maasdam. Het thema is, opgeborreld vanuit hetzelfde jaarthema van beide gemeenten dit jaar: ‘Een goed verhaal, of fake?’ Kinder- en tienerkoor werken mee en we eten na afloop een vriendschappelijk broodje met elkaar. Allen uit beide gemeenten welkom!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als felicitatiegroet van de gemeente gegeven aan de doopouders van afgelopen zondag: Martin en Jeannette van der Graaf-Wilschut, Rembrandtstraat 3.

Meeleven

Dhr. Flip Tuk heeft onlangs een operatie ondergaan en wacht op een volgende. Dit geeft uiteraard spanning. Laten we hem, Carla en Gerard gedenken. We denken ook aan mw. J. van Hal-Kraal, wiens achterkleinkind afgelopen week een spannende operatie heeft ondergaan.

Start Inlooppastoraat zaterdagmorgen!

Zaterdag zal het consistorie het inlooppastoraat opstarten: de kerk is geopend van 10.30 uur tot 12.00 uur voor een gesprek(je), of een moment weldadige stilte. Allen welkom!

Sing inn!

Samen zingen voor de Heer! Ook dit seizoen bent u/ben jij weer van harte uitgenodigd om mee te zingen tijdens de sing inn. We zingen uit Op Toonhoogte (neem je boekje mee!) en na een uurtje zingen staat de koffie en thee klaar. Alvast voor in de agenda de data voor komend seizoen: 3-11, 15-12, 26-1, 8-3, 19-4, 24-5, 5-7. We beginnen om 19.00 uur in De Schakel. Tot dan! Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg

Collecten 06/10: Diaconie
Deur: Kerk en Israël
Beide collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij
de volgende gift:
Bloemen: via HVD Mw. G. van Oudheusden
5 euro
Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:
Zondag 06/10
10.00 uur: Ds. A. den Besten, Sliedrecht

Hervormde gemeente Maasdam
16.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
Vriendendienst

Aanvullende gegevens