PASTO(P)RAAT

In het vorige Klankbord schreef ouderling Evelien Maas over pastorale zaken. M.n. het omzien naar elkaar in de gemeente. Wat kunnen we in het pastoraat meer en beter?
Ze gaf toen aan dat het de bedoeling is dat we gelegenheid willen geven voor inloop-pastoraat. Daarmee bedoelen we dat mensen die, om welke reden dan ook, behoefte hebben aan een pastorale ontmoeting of een pastoraal gesprek daarvoor bij iemand van de kerkenraad terecht moeten kunnen. De kerk lijkt ons daarvoor de aangewezen ontmoetingsplek. We willen dan ook de kerkdeuren open zetten op (voorlopig) iedere eerste zaterdagmorgen van de maand van half elf tot half twaalf. Het betreft een proefperiode van ongeveer een half jaar en we gaan beginnen op de eerste zaterdag van oktober.
In de kerk of de consistorie zullen één of twee ouderlingen en/of dominee van den Berg aanwezig zijn. U bent van harte welkom, zonder de verplichting tot wat dan ook. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat u gewoon zomaar even in de kerk zou willen zijn, geen mensen om u heen, geen orgelmuziek, geen verbaasde of meelevende blikken. Zomaar even een rustig moment in het huis van God en zijn gemeente. Er zal dan ook altijd iemand zijn met wie u, als u dat wilt, een gesprekje kan aanknopen. Nadrukkelijk stel ik: Als u dat wilt, voelt u zich vooral niet verplicht. Maar de mogelijkheid is er.
We hopen dat deze uitbreiding van pastoraat mensen letterlijk over de drempel kan helpen. Want laten we vooral hierin duidelijk zijn: het is bedoeld voor iedereen die hieraan behoefte heeft, regelmatige kerkganger of niet, bekend of onbekend bij ons, alleen uit belangstelling komend of “in” zijnde voor een gesprek.

Met pastorale groet,
Cobi Kuipers

Aanvullende gegevens