Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 16 sept.)

Terugblik presentatie Israëlreis

De opkomst van gemeenteleden van buiten EMMA op de avond over mijn Israëlreis heeft mijn verwachting overstegen en ik kijk er dankbaar op terug. Fijn dat er inhoudelijke reacties en vragen kwamen.

Deze week verkiezingen in Israël met oplopende spanningen onder het volk. Bid Jeruzalem de vrede toe! zegt Psalm 122. Wanneer zal Jeruzalem als ‘navel van de aarde’ bron van vrede voor de hele wereld worden? Laten we uitzien naar de dag van Jezus Messias in heerlijkheid!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan Jacolien Hoek; en aan fam. B. Goud-van der Burgh. Meeleven Jacolien Hoek heeft een operatie ondergaan die gelukkig goed is verlopen. We wensen haar nu een voorspoedig herstel toe.

Micha-maaltijd

Donderdag 26 september start de eerste Micha-maaltijd als praktische vrucht van de Micha-cursus van de diaconie vorig seizoen. Zie bij belangstelling Klankbord voor info! Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg


Collecten 22/09: Kerk en Eredienst
Deur: Onderhoud kerkplein
Beide collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij
de volgende giften:
Bloemen: via Mw. P. Bos 10 euro
via Mw.H. Kot 10 euro
Ds. Vogelaar, Sulawesi: via bank 50 euro
Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:
Zondag 22/09

10.00 uur: Ds. G v/d Neut uit Werkendam
17.00 uur: Ds. J. van Walsum, Alblasserdam

Aanvullende gegevens