Zondag 22 september 2019 ‘God in het gewone leven’

Puttershoek (17.00 uur)

Ds. J. van Walsum uit Alblasserdam
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud kerkplein

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Orde van dienst

 

Samenkomen

 

Orgelspel

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Lied: Psalm 107:1 en 2

 

Stil gebed – Bemoediging en groet

 

Lied: Psalm 107: 4

 

Dienst van het Woord

 

Gebed bij de opening van het Woord

 

Schriftlezing: Ruth 1

 

Lied: Gezang 327

 

Preek

 

Lied: Gezang 21: 1, 3 en 7

 

Uiteengaan

 

Geloofsbelijdenis

 

Lied: ‘Wees stil voor het aangezicht van God’

Op Toonhoogte 236

 

Gebeden

 

Inzameling van de gaven

 

Lied: Gezang 444

 

Zegen

 

Orgelspel

Aanvullende gegevens