Liturgie zondag 15 september 17:00 uur

Dankzegging en voortzetting
Ds. R ten Napel 
Organist: Dhr. H. Mannee
Bekercollecten: te bepalen door Diaconie
Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Ps.103:3,5 / stil gebed, bemoediging en groet / 'Onderwijzing' / Ps.68:7 / gebed / tijdens toebereiding Avondsmaalstafel: Gez.51:1,3 / 'Gedachtenis' + 'Nodiging' / 'Viering' + Gez.446:1 t/m 4 / 'Dankzegging' + gebed / NBV Joh. 21:1-17 / Gez.169:1,2 / preek / Gez.169:5,6 / gebeden / collecten / Geloofsbelijdenis / Gez.257:1 / zegen

Aanvullende gegevens