Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 9 sept.)

Heilig Avondmaal

Komende zondag mogen we het Avondmaal van onze Heer Jezus Christus vieren. ’s Morgens lezen we uit Genesis 15 en ’s middags uit Genesis 16 in de lectio continua, voortgaande lezing, een groot goed uit de reformatorische traditie! ‘Reformatorisch’ hier niet in de zin van ‘gereformeerde gezindte’, maar uit ‘vanuit de Reformatie’.

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan dhr. B. van der Spoel; en aan mevr. Herma Meuzelaar.

Overlijden Op 3 september is op de leeftijd van 73 jaar overleden Arie Willem van der Meijden. De heer van der Meijden woonde aan de Zijdewinde, terwijl zijn vrouw al langere tijd opgenomen was in een zorginstelling. Dit feit heeft hem voor en tijdens zijn ernstige ziekte grote zorgen gegeven. Afgelopen dinsdag 10 september is hij begraven op De Essenhof. Wij bidden de kracht en troost van onze God toe aan zijn vrouw en hun zoon met zijn gezin, die op de rouwbrief aangeven naast verdrietig ook dankbaar te zijn voor de liefde en zorg van haar man en hun vader en opa.

Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg

Aanvullende gegevens