Liturgie 15 september 10.00 uur

Heilig Avondmaal
10:00u Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Leonie V,
Gr: Maaike
Oppas: Mw. D. v. Eck, Mw. A. v. Santen
Hannah v/d Zwaal

Bekercollecten: te bepalen door Diaconie
Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 


Intochtslied Psalm 84: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 84: 3, 4
Wetslezing
OTH 374: 1, 2
Gebed en voorbeden
Kinderen naar knd
Schriftlezing: Genesis 15
Gezang 457: 3, 4
Preek
Psalm 103: 1, 7
Avondmaal
Inleiding
Gezang 457: 1, 2 en toebereiden tafel
Avondmaalsgebed en Onze Vader
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn

Zingen aan de tafel Psalm 116: 1, 2 / 3, 4 / 5, 6 / (7, 8)
Dankgebed
Slotlied Gezang 257
Zegen

 

Aanvullende gegevens