Liturgie startdienst 8 september ‘Een goed verhaal’

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. van Oudheusden

Piano: Barbara Broeren

Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, M: Annelies, Gr: GEEN

Oppas: Mw. I. Groeneweg, Mw. G. v. Oudheusden, Laura Westdijk
Koffie/thee/limonade drinken na de dienst 

Dienstcollecten: Hervormde Jeugdraad
Deurcollecten: Kerkvoogdij

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


Intochtslied Psalm 65: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Intro jaarthema ‘Een goed verhaal’
Mijn allermooiste boek (Zimmer, piano)
Leefregel
OTH 265: 1, 3
Gebed
Bijbellezing: Mattheüs 20:1-16
Hé, luister mee! (Opwekking for kids, piano)
Preek
Gezang 281
Gebeden
Collecte / Alles is anders (Opwekking for kids, piano)
Slotlied Psalm 150
Zegen
Gezang 456: 3

 

Aanvullende gegevens