Liturgie 1 september 17.00 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. H. Mannee 
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Gezang 434: 1, 2, 3
Votum en groet
Psalm 90: 1, 2
Geloofsbelijdenis
OTH 225: 1, 2, 4
Gebed
Schriftlezing: Hebreeën 8
Psalm 25: 5, 7
Preek
Psalm 87
Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 434: 4, 5
Zegen