Liturgie 1 september 2019, Puttershoek, 10.00 uur

Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Leonie D, Gr: Elleke
Oppas: Mw. A. Plaisier, Mw. A. Molendijk, Joost de Haan
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr).

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Orgelspel.
Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 33 : 7 en 8
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Zingen: Gezang 323 : 2 en 8
Gebodslezing: Efeze 4 : 17 - 32
Zingen: OT 355 Heer, wij zijn bijeengekomen: 1, 2 en 4
Gebed.
Schriftlezing: Handelingen 17 : 16 - 34
Zingen: Psalm 86 : 3 en 4
Kindermoment.
Verkondiging.
Zingen: Gezang 86 : 1, 4 en 5
Gebed.
Collecte.
Zingen: O.T. 2 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

Zegen.
Zingen: Gezang 456 : 3
Orgelspel.

Aanvullende gegevens