Bijbelkring ’t Huys te Hoecke, seizoen 2019/2020

Alweer het zesde seizoen van de bijbelkring in ’t Huys te Hoecke gaat van start, onder leiding van ds Frits Renes. Maar het wordt wel een bijzondere serie. Dat heeft alles te maken met het afscheid van genoemde predikant, eind van dit jaar. Dan komt een einde aan zijn rol als pastor van de Gereformeerde Kerk Puttershoek-Maasdam en gaat dan samen met zijn vrouw Els genieten van alles wat mogelijk en denkbaar is. Maar eerst nog het najaar 2019 volmaken en daarin ook de tijd nemen voor de bijbelkring in ’t Huys te Hoecke. Elke keer weer een heel gezellig samenzijn. Een uurtje maar, als je rekening houdt met een gesprekje vooraf en even napraten wordt het al snel nagenoeg twee uur.
Niet veel in een mensenleven, maar voldoende om de banden aan te halen en te onderhouden. Een ieder kijkt nu al uit naar die momenten. Daarom ruim op tijd aandacht ervoor genomen, zodat ze kunnen worden genoteerd in de agenda: op 23 september, 28 oktober en 18 november bent u welkom in de grote zaal op de begane grond. Vanaf 14:30 uur staat de deur open en wordt iedereen opgehaald die zelf niet goed ter been is. We beginnen om 15:00 en gaan zo een uurtje door. Bij aanvang, halverwege en aan het eind van de sessie wordt een (bekend) lied gezongen, waardoor nog meer één gedachte van saamhorigheid ontstaat.
Praten over een bijbeltekst biedt elke keer weer verrassende uitkomsten. Dan horen over de kijk van iemand op die tekst of ook de samenhang ervan met iets wat hij of zij ooit heeft meegemaakt in het leven. Voldoende van belang om zoveel als mogelijk de bijbelkring te bezoeken. Mocht u nog nooit geweest zijn, er is geen drempel. Schroom niet en kom gerust. Laat u verrassen.
We hoeven het niet te doen zonder een drankje. Zowel aan het begin als in de pauze wordt voor een ieder koffie of thee geserveerd. Helemaal gratis, wat wil een mens nog meer.
Rest te melden dat de bijbelkring ook na vertrek van ds Frits Renes een vervolg zal krijgen. De data waarop in 2020 zijn nog niet bekend. In een latere editie van het kerkblad zal erop worden teruggekomen, met dan actuele informatie.

Jan Pieter van Bennekom

 

Aanvullende gegevens