Hallo Allemaal, 
Op 28 augustus starten we weer met de EMMA avonden. 
Wij kijken er naar uit om iedereen weer  in goede gezondheid terug te zien. 
Op 11 september komt dominee v.d. Berg over zijn Israël reis een presentatie houden. 
Dominee v.d. Berg doet dit EENMALIG en nodigt IEDEREEN uit om de avond bij te wonen. 

KOMT ALLEN ook de heren zíjn welkom. Aanvang half 8.
De dames van EMMA zorgen voor koffie of thee. 
Wij hopen op een GROTE OPKOMST. 

Vragen? Neem dan contact op met een van onze bestuursleden. 

Elly Voogt  tel. 0786763340
Ting Spaans tel. 0786760077
Maartje Janse  tel. 0786762666
Corrie Wimmer  tel. 0786454323

Aanvullende gegevens