Orde van dienst zondagmiddag 25 augustus 17.00 uur

Ds. A.B. Vroomans uit Delft
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Diaconie
Deurcollecten: Kerk in actie - zending

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Welkom door de Ouderling van dienst

Samenzang: Psalm 108 vers 1 en 2

Stil Gebed – Votum – Groet

Samenzang: Psalm 108 vers 3 en 4

Gebed om ontferming

Samenzang: Gezang 21 vers 1 en 7

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: psalm 23 vers 1-6

[23] 1 Een psalm van David.
De heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht1
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
4 lAl gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6 mGeluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de heer
tot in lengte van dagen.


Samenzang: Psalm 23 vers 3

Schriftlezing: Mattheus 14 vers 22-32

22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Samenzang: Gezang 56 (zal wellicht onbekend zijn, vandaar alle verzen)

Verkondiging

Samenzang: Gezang 427 vers 1, 4, 6, 8

Dienst van gebeden

Collecte

Samenzang: Gezang 444

Zege

 

Aanvullende gegevens