Liturgie 25-8 10.00 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Elleke (Tineke)
Oppas: Mw. A. v/d Kolk, Mw. H. Meijer, Elina van Kleef

Dienstcollecten: Diaconie

Deurcollecten: Kerk in actie - zending

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Psalm 134
Stil gebed
Votum en groet
OTH 294
Leefregel 1 Joh.2:12-17
Gezang 437
Gebed
Schriftlezing: Genesis 14
Kindermoment
Psalm 76: 1, 2
Preek
Gezang 465: 1, 2, 4
Afscheid jeugdouderling Arco Molendijk
OTH 360: 1, 2
Gebeden
Collecte
OTH 360: 3
Zegen
Gezang 456: 3

Aanvullende gegevens