Liturgie Puttershoek
11082019nm
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Zingen Psalm 27:7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 2: 3 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen 320:4
Gebed om verlichting met de H. Geest
Schriftlezing
Mattheüs 22:23-46
Romeinen 10
Zingen Gezang 445
Verkondiging
Zingen Lied 124 op toonhoogte: mijn Jezus ik hou van U
Dankgebed
Zingen Gezang 217:3 & 4
Zegen

Aanvullende gegevens