Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 

Zingen: LK Psalm 65 : 1, 2 en 6                   De stilte zingt U toe, o Here

 

Stil gebed, votum en groet

 

Schuldbelijdenis: Zingen: Oth 243           Heer, ik kom tot U

 

Genadeverkondiging

 

Zingen: OTh 182: Genade, zo oneindig groot (Amazing Grace)

 

Wetslezing

 

Zingen: LK Gezang 437   Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

 

Kindermoment

 

Schriftlezingen: 

    • Jesaja 56 : 1-8
    • Handelingen 8 : 26-40

 

Zingen: LK Psalm 87        Op Sions berg sticht God

 

Preek

 

Zingen: LK Gezang 312   Behoed uw kerk, zet uit, o God ….

 

Gebeden:           dankgebed, voorbede, stil gebed, 

                                               gezamenlijk gebeden Onze Vader

 

Collecten

 

Zingen: OTh 2                   Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam

 

Zegen

Aanvullende gegevens