Gez.328:1 t/m 3 / stil gebed, votum en groet / Ps.98:3,4 / Geloofsbelijdenis / Gez.21:1,4,7 / gebed / NBG Mat.6:5-15 + Mat.23:37-39 / Gez.294:1 t/m 6 / verkondiging / Gez.288:2,3,4 / gebeden / inzameling gaven / Ps.138:3,4 / zegen

Aanvullende gegevens