Zondagmiddag 27 juli 17:00 uur

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecten: Diaconie
Deurcollecten: onderhoud gebouw

Psalm 31: 1, 15 (aanvangslied)

 Op Toonhoogte 141 (Leid mij Heer o machtig Heiland; na stil gebed, votum en groet, aanvangstekst: Matteüs 11:29-30 NBV)

 Psalm 62: 1, 3 (na gebed en Eerste Schriftlezing: Jeremia 27:1-7 en 28:1-11 NBV)

 Psalm 62: 5, 7 (na de Tweede Schriftlezing: 1 Korintiërs 14: 1-3 en 29-33 NBV)

 Op Toonhoogte 258 (Leer mij uw weg o Heer; na de verkondiging)

 Gezang 444: 1 (na de gelezen geloofsbelijdenis)

 Gezang 326: 1, 3, 4 (na gebeden en collecte)

 Thema van de preek: ‘Nep-nieuws?’

toelichting: We lezen in deze dienst uit Jeremia 27 en 28. Naast Jeremia treedt een andere profeet op, die een totaal andere boodschap brengt. Wie heeft er gelijk? Hoe onderscheid je eigenlijk ware en valse profeten? Hoe doen wij dat in onze tijd? Er komen zoveel boodschappen op ons af, ook op het gebied van geloof en religie. Wat is waar? Hoe kom je daar achter? Kom en luister mee!