Op 23 juni j.l. was het 40 jaar geleden dat onze oud-predikant Ds. Johan Woudenberg in Puttershoek als zijn eerste gemeente werd bevestigd. Na overleg met hem werd de jubileumdienst in een gewone, en toch ook bijzondere, morgendienst in onze kerk gehouden. Het was een dienst met veel zang, omdat, zoals hij zelf zei: “de dag ervoor het programma ‘Nederland Zingt’ had moeten wijken voor het WK damesvoetbal”.

Zijn preek had het thema “Tot Ziens?!” gekregen en handelde over de meeste gestelde vragen rond het Leven na de dood. In zijn bij velen nog bekende stijl voor degenen die hem in Puttershoek hebben meegemaakt werd dit thema door hem uitgewerkt in zijn preek, die ook vooral voor mensen die al verlies hebben geleden, troostvol was.
Voor degenen die afwezig waren: u kunt de dienst alsnog beluisteren via onze website, onder de link: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

Na de dienst was er koffie/thee drinken in de Hoeksteen, en was er ook de gelegenheid om Ds. Woudenberg, en zijn vrouw Anneke de hand te drukken en/of nog even te spreken. Tijdens dit samenzijn werd hen als aandenken een aquarel overhandigd van onze kerk. Uit de reacties bleek dat dit bijzonder op prijs gesteld werd.

Cor Groenendijk

Aanvullende gegevens