Liturgie zondag 7 juli 17:00 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud groenvoorziening

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Psalm 122: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 122: 3
Geloofsbelijdenis
OTH 191: 1, 2
Gebed
Schriftlezingen: Genesis 13
Psalm 105: 3
Schriftlezing: Lukas 12:13-21
Psalm 49: 3
Preek
Gezang 20: 1, 2, 3
Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 388: 1, 3
Zegen

Aanvullende gegevens