Gezinsdienst

Komende zondag vieren we de jaarlijkse gezinsdienst, waarin de oudste kinderen van de Kindernevendienst afscheid nemen van de KND. We lezen over Daniël die stand houdt in zijn geloof in de heidense omgeving van de ballingschap. Leerzaam voor opgroeiende tieners en voor ons allen in geseculariseerde tijden!

Studiereis Israël

Donderdagavond 20 juni arriveerde ik weer thuis in de Hoeksche Waard na 10 dagen Israël. Het was een indrukwekkende kennismaking met land, volk en staat Israël. Kibboetzim, de geschiedenis van het zionisme, het meer van Galilea, Jeruzalem, de Westelijke Muur, Jad va Sjem, de wijngaarden van Samaria, rabbijnencolleges, de messiasbelijdende gemeenschap, een Armeense kerkdienst, het leven in de A-gebieden, de uitkomst van de Oslo-akkoorden tot in het hier en nu en hoe verder… Zeer veel kwam voorbij en maakte indruk. De trouw van God aan zijn volk was voelbaar en gaf bemoediging voor het geloof en de toekomst van Jeruzalem als stad van de vrede, waarheen alle volken van de wereld zullen optrekken om de God van Israël te aanbidden en het Loofhuttenfeest te vieren! (Zach.14) Begin komend seizoen hoop ik er verslag van te doen op een avond in De Hoeksteen. Wie het land wil proeven zonder erheen te gaan, attendeer ik op de zomertentoonstelling 2019 van CvI te Nijkerk: ‘Expeditie Israël. Op reis door het land van de Bijbel.’

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan dhr. P. Schram; en aan dhr. A. Schram. Meeleven Dhr. P. Schram mocht weer thuiskomen na een periode van revalidatie. Dhr. A. Schram is na een ongeval opgenomen in de Grote Weel te Strijen. Moge de Here God de zieken bijstaan, door zijn Woord en Geest en door zijn gemeente in het spoor van onze Heer Jezus Christus.

Grote rommelmarkt

Komende zaterdag wordt de jaarlijkse grote rommelmarkt gehouden en exposeert Jan Plaisier in De Hoeksteen. Zondag hebben we in het jubileum-cadeau voor ds. J.A. Woudenberg al een voorproefje van zijn kunst gezien! Komt allen!

Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg Collecten 30/06: Kerk en Eredienst; Deur: Zondagschool/Kindernevendienst. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende gift: Hulpfonds Mevrouw De Jonge: Via gespreksgroep Manninne 26 euro. Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:
Zondag 30/06:

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
Gezinsdienst
17.00 uur: Ds. W.H. Hendriks, Mijnsheerenland

Aanvullende gegevens