Zondagmiddagdienst 30 juni 2019 17:00 uur 

Ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: zondagsschool/kindernevendienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

INTREDE

WELKOM EN MEDEDELINGEN

PSALM                                               

Psalm 89: 1 en 2

STIL GEBED

BEMOEDIGING EN GROET

LIED                                                   

Gezang 437 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht”

DE HEILIGE SCHRIFT

GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST

SCHRIFTLEZING                                 

Lukas 8: 26-39 

LIED                                                   

Psalm 22: 9 en 10

PREDIKING

ORGELSPEL

GELOOFSBELIJDENIS

LIED                                                   

Gezang 445 “God heeft mij zijn Zoon gegeven”

GEBEDEN EN GAVEN

DANKZEGGING

VOORBEDE

STIL GEBED

ONZE VADER

INZAMELING VAN DE GAVEN

ZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED                                           

Gezang 281 “Jezus zal heersen waar de zon”

ZEGEN

 

Aanvullende gegevens