Liturgie zondag 30 juni 2019 10:00 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Zondagssch/kdnd: GEEN
Oppas: Mw. P. Vrijlandt, Mw. I. Groeneweg
Joost de Haan
Koffie/thee/limonade drinken na de dienst

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: zondagsschool/kindernevendienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Psalm 100

Stil gebed

Bemoeding & groet 

OTH 302

10 geboden in kindertaal

Psalm 199 vers 5 en 6 

Gebed

Schriftlezing daniel 1 t/m 13, 14 t/m 24 

OTH 463

Preek 

Gezang 477

OTH 485 

Gebeden

Collecte

Kinderen zingen OTH 491 

Slotlied gezang 304 

Zegen, gezang 456

 

Aanvullende gegevens