Een week na Pinksteren mochten we met elkaar niet alleen onder het woord vertoeven maar ook aan tafel gaan om het lijden en sterven aan onze Heiland te gedenken. Rijk uitgedeeld door de twee gastpredikanten die ieder hun licht lieten schijnen over de rijke genade die God ons te bieden heeft in zijn zoon. Ook willen we meegeven dat we stil mochten staan bij het overlijden van dhr. Martien
van den Berg op de leeftijd van 72 jaar. Zo plotseling kan het uur daar zijn dat we worden geroepen, een slag voor de achterblijvende familie, met name onze gemeenteleden Rinus en Wil van der Heiden – van den Berg. Maar in het vertrouwen op God de Heere
mogen we ook zien dat hij onze wegen wil bewaren en sparen. Laat zo alle dingen die u terneer kunnen drukken voor zijn aangezicht
gebracht worden, zodat hij u kan vertroosten. Wees Gij mijn gids in storm en wind en leid mij in uw haven als uw kind. We kijken ook vooruit om a.s. zondag onze oud-predikant ds. J.A. Woudenberg te ontmoeten als hij bij ons mag preken waar hij 40 jaar geleden is bevestigd als predikant van Puttershoek. Mogen we met elkaar een goede en gezegende dienst hebben en herinneringen
ophalen. Na de dienst willen we dan ook elkaar ontmoeten in De Hoeksteen onder het genot van koffie of thee, waarbij we dominee en mevr. Woudenberg de hand mogen drukken en feliciteren.

De bloemen van afgelopen zondag werden gebracht naar Hanne Kooij, die vanuit het ziekenhuis na een operatie nu verzorgd wordt in een logeerkamer in het Huys te Hoecke. We hopen dat ze daar mag herstellen en over een poosje weer naar haar woning aan de Tjasker
mag terugkeren. De tweede bos is gegaan naar mevr. T. de Heer – Schram die ook de nodige problemen met haar gezondheid heeft.
Mogen zij beiden gesterkt zijn door het idee dat er aan hen gedacht en voor hen gebeden is.

H. Snaaijer en J. Kuipers - Versendaal

Zingen is twee keer bidden. Wat doe je eigenlijk als je samen zingt? Volgens kerkvader Augustinus is zingen gelijk aan twee keer bidden.
Oftewel: zingen heeft kracht! En als dat al zo is in je eentje, hoe geweldig is het dan wel niet als je dat samen met anderen kunt doen?
Wees daarom welkom op de laatste sing-inn van dit seizoen: zondag 23 juni van 19.00 tot 20,00 uur zingen we met elkaar liederen uit
OpToonhoogte in De Schakel. Neem je/uw boekje mee en doe mee! Na afloop is er koffie/ thee en praten we gezellig na.
B. Broeren - Verschoor

Collecten 23 juni. Dienstcollecte: Diaconie. Deurcollecte GZB-project ds Vogelaar, Sulawesi.
Met dankbaarheid vermelden we de volgende giften: kerk 200,- uit dankbaarheid en via mevr. vd Ree 10,-

Aanvullende gegevens