Orde van dienst Puttershoek, D.V. zondagmorgen 23 juni 2019 (10.00 uur)

10:00u Ds. Woudenberg uit Westerhaar
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Annelies, Gr: Elleke
Oppas: Mw. N. v/d Steen, Mw. D. van Eck
Christine Sterrenburg

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


Orgelspel
Welkom en afkondigingen
Zingen Psalm 116: 1,2,3
Wij bidden in stilte Van Wie komt onze hulp? God laat ons groeten
Zingen Gezang 218: 1,2,5,6
Leefregels op rijm Zingen Psalm 73: 9,10
Gebed om de Heilige Geest
Lezingen: NBV 1 Cor. 15: 35-44/ 50-54
Zingen Gezang 300: 1
en uit NBV 1 Thess. 4: 13-18
Zingen Gezang 93: 1,3,6
Kindermoment, uitlopend op zingen Op Toonhoogte 460 Wij zullen opstaan KND begint
Verkondiging, thema “Tot Ziens?!”: de meest gestelde vragen over het Leven hierna
Zingen Op Toonhoogte 151 (geheel) Ik bouw op U
Gebeden
Collecten
Zingen Nieuwe Liedboek 2013 Lied 416 (geheel) Ga met God
Zegen (beantwoording met Gezang 456: 3)
Orgelspel

Aanvullende gegevens