Voortzetting en dankzegging
Ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden
Organist: Dhr. H. Mannee
Bekercollecten: bepaald Diaconie
Deurcollecten: Kerk in actie - werelddiaconaat

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Psalm 33 : 1 (na de mededelingen)

Psalm 33 : 2 (na votum en groet)

Gezang 242 : 4 en 4 (tijdens toebereiding van de tafel)

Gezang 232 : 2 en 3 (aan de tafel)

Psalm 56 : 1 (na de schriftlezing uit  Rom. 8 : 18 –30)

Gezang 89 : 1, 3 en 5 (na de preek)

Gezang 249 : 1 en 3 (slotzang)

Aanvullende gegevens