Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 3 juni)


Zondag/Pinksteren We beleefden zondag een bijzondere dag door ’s morgens stil te staan bij de persoon van Judas vanuit Handelingen 1 én vanuit Mattheüs 27. Heel fijn dat er meerdere reacties kwamen na afloop. ’s Avonds had ik een eigen bijzondere belevenis. Ik mocht voorgaan in Sluipwijk bij Reeuwijk, alwaar de organist niet op kwam dagen… Misschien door de hoge temperaturen, wie weet. Het werd een dienst met acapella-, youtube-zang en Gezang-lezing na acapella-mislukking... Voor komende zondag op het Pinksterfeest zien we uit naar de Heilige Geest én naar mannenzanggroep In Zijn liefde uit Strijen - vast en zeker mét begeleiding!

Bloemen De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan dhr. J.A. de Heer; en aan Riet Maarleveld-Buitendijk. Meeleven Dhr. P. Schram is voor hopelijk een voorspoedige revalidatie opgenomen in De Rembrand te Oud-Beijerland. Mevr. A. Remmers-Snaaijer moest een ingreep ondergaan in het ziekenhuis met een goede uitkomst. Dhr. T. Hazejager in Huys te Hoecke moest het bericht ontvangen ernstig ziek te zijn en zondagnacht is hij ook naar het ziekenhuis gebracht. Moge de Here God de zieken bijstaan, door zijn Woord en Geest en door zijn gemeente in het spoor van onze Heer Jezus Christus.

Overlijden

Op zondag 26 mei is overleden Jozina Aartje Naaktgeboren-de Romph in de leeftijd van 90 jaar. Vrijdag 31 mei is de afscheidsdienst gehouden in de aula, waarna zij begraven is op De Essenhof. Voor de dienst had ze zelf Psalm 42 vers 5 oude berijming nagelaten, waarbij we dan ook stil gestaan hebben. We wensen kinderen en kleinkinderen Gods sterkte toe in dit verlies.

Heilig Avondmaal Zondag 16 juni zal het Heilig Avondmaal gevierd worden met als voorgangers de u bekende ds. L. den Breejen en uw oud-predikant ds. R.H.M. de Jonge. Ikzelf zal dan in Israël op studiereis zijn D.V. Gezegende voorbereiding en viering gewenst.

Wandelen/Hemelvaart Naast ‘de organisatie’ waren er 10 deelnemers aan de Hemelvaartswandeling, iets meer dan ik ’s morgens had verwacht al kijkend naar de wolkenhemel! Mooi dat het doelgroepenpastoraat als (laagdrempelige) aanvulling op het reguliere vorm krijgt in spontane acties zoals deze en in de Micha-maaltijden vanaf september. Wat organisch groeit geeft eigen bloei! Na de wandeling was ik dankbaar voor de mooie opkomst in de dienst van Hemelvaart.

Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg

Collecten 09/06: Kerk en Eredienst; Deur: Onderhoud gebouwen. Bekercollecte H.A.16/06: Stichting Help mij Leven; Deur: Kerk in actie-werelddiaconaat. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via Ds. A.A. van den Berg 20 euro; Hulpfonds Mevrouw De Jonge: via Mw. N. Naaktgeboren 164 en 50 euro; Bloemenfonds: via Mw. N. v.d. Steen 10 euro.

PUTTERSHOEK

DIENSTEN OP
Zondag 09/06:

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
Pinksteren, m.m.v. In Zijn liefde o.l.v. H. Viskil
17.00 uur: Ds. W.P. Vermeulen, Utrecht

Zondag 16/06:
10.00 uur: Ds. L. den Breejen, Delft
Viering Heilig Avondmaal
17.00 uur: Ds. R.H.M. de Jonge, Leiden
Voortz./dankz. H.A.

Aanvullende gegevens