Liturgie

Ds. W.P. Vermeulen uit Utrecht
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

 

Ps. 100: 1

Ps. 100: 2,3,4

Gez. 477

Gez. 239: 1,2,6,7

Ps. 121

Gez. 249

 

Schriftlezing: 1 Petrus 1,1-12

Aanvullende gegevens