Liturgie Pinksteren 9 juni 10.00 uur
Voorganger: ds. A.A. van den Berg
Organist: dhr. N. van Oudheusden
M.m.v.: ‘In Zijn liefde’ o.l.v. dhr. H. Viskil (piano)

Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, M: Tineke, Gr: GEEN
Oppas: Mw. A. Molendijk, Mw. A. Groeneweg
Sander Sterrenburg

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr).
-
Intochtslied Gezang 242: 1, 2, 3
Stil gebed
Votum en groet
‘In Zijn liefde’: In Zijn liefde en In de hemel is de Heer
Leefregel: Efeze 4:17-5:2
OTH 138
Gebed
Schriftlezingen: Handelingen 2:1-13
OTH 439
Kindermoment
Preek
Kinderen ZS terug
Gezang 249
Gebeden
Collecte / In Zijn liefde: Welk een liefdevolle Vader en Maranatha!
Slotzang Psalm 67: 2, 3
Zegen
Gezang 456: 3

Aanvullende gegevens