Liturgie Hemelvaart 30 mei

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Leonie V. ,Gr: GEEN
Oppas: Mw. A. v/d Kolk, Mw. G. v. Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Diaconie

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Psalm 47
Stil gebed
Votum en groet
OTH 446
Geloofsbelijdenis: HC vr en antw. 46 en 49
Gezang 235
Gebed
Schriftlezing: Lukas 24:36-53
Gezang 456: 1, 2
Kinderen naar ZS
Preek
Gezang 234
Gebeden
Collecte
Slotlied Psalm 68: 6, 12
Zegen
Gezang 456: 3

Aanvullende gegevens