Zondag 26 mei 10:00 uur

Ds. J. W. Aanen uit Dordrecht
Organist: Dhr. C. Groenendijk 
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Leonie D., Gr: Elleke
Oppas: Mw. I. Groeneweg, Mw. A. Plaisier, Norali Smit

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 

Zingen:  LK Psalm 33 : 1, 2 en 8                 Komt nu met zang en ....

 

Stil gebed, votum en groet

 

Schduldbelijdenis: zingen LK Gezang 449 : 1, 2 en 3   God enkel licht

 

Genadeverkondiging

 

Zingen LK Gezang 449 : 4   Ja, amen ja

 

Wetslezing:

 

zingen LK Gezang 449 : 5  God, onze Heer

 

 

Gebed om de heilige Geest bij de opening van het Woord

 

Schriftlezing: Matteüs 28 : 16 - 20

 

Kindermoment: Wat Jezus nog wilde zeggen ....

 

Zingen: LK Psalm 93 : 1, 3 en 4                   De HEER is Koning, Hij regeert altijd

                                               (nav: Mij is gegeven alle macht ....)

 

Preek

 

Zingen: Op toonhoogte 2015 nr. 189      Ik zal er zijn

 

Gebeden: 

 

Collecten

 

Zingen: LK Gezang 47                                    Jezus die langs het water liep 

 

Zegen

 

 

Aanvullende gegevens