Liturgie zondag 19 mei 17.00 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Evangelisatie

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Psalm 145: 1,2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 145: 3,5
Gebed
Schriftlezingen: Gen.14:17-20; Heb.7:1-10
Psalm 110: 1,2
Schriftlezing: Heb.7:11-28
Psalm 110: 3,4
Preek
OTH 213
Geloofsbelijdenis
Gezang 259
Gebeden
Collecte
Slotzang Gezang 388: 1,8
Zegen

Aanvullende gegevens