Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 13 mei)
Hoeksche Waard in beweging

Jazeker, gemeente Hoeksche Waard is in beweging. Maar hier in dit blad bedoel ik nu de kerk/gemeenten in onze Hoeksche Waard! Collega’s Geuze en Van Selm namen onlangs kort na elkaar een beroep aan in respectievelijk oostelijke en westelijke richting, nadat er al enige vacatures waren in onze streek. Voor de vacante gemeenten en de werkgemeenschap van predikanten betekent dit nu opnieuw zoeken naar wegen om het gemeentewerk in alle gemeenten door te laten gaan in vacante tijden. Laten we in de streek met elkaar bewust die éne kerk van Jezus Christus zijn en de wegen van de Geest zoeken.

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan mevr. Hanne Kooij; en aan dhr. N. van Oudheusden. Meeleven Onze organist dhr. N. van Oudheusden heeft vorige week een operatie ondergaan. We hopen met hem en zijn vrouw op het beoogde herstel.

Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg Collecten 19/05:: Kerk en Eredienst; Deur: Evangelisatie. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende gift: Kerk: via Ds.A.A.v.d.Berg 1 x 10 euro Kerkelijk bureau

DIENSTEN OP

Zondag 19/05:

10.00 uur: Ds. A.B.Vroomans, Delft
17.00 uur: Ds. A.A.v.d.Berg

 

Aanvullende gegevens