Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 6 mei)
Vakantie en paasprediking

Hoewel ik zelf vorige week maandag ziek de auto instapte hadden we met elkaar toch een heel mooie vakantieweek in Euverem vlakbij Gulpen. We bezochten onder andere de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Na thuiskomst kwam deze terug in de indrukwekkende preek van ds. J. Reehorst over de spanning tussen Paasgeloof en de schijnbare overmacht van de dood om ons heen in verleden en heden. Die spanning blijft zolang we in deze wereld leven aan de ons bekende kant van de dood. Maar Paasgeloof mag toch altijd opnieuw gewonnen worden op ongeloof/verslagenheid. Niet uit eigen kracht maar alleen door de Geest van de levende Christus! Daar zien we naar uit op weg naar Pinksteren! Geraakt door alle verhalen van verdriet, verlies en dood van lang geleden maar nog elke dag doorwerkend in het heden. Geraakt door het verse immense verdriet van de christelijke gemeenschap op Sri Lanka, maar ook door het verdriet van onszelf in eigen kring en eigen gemeente. De levende Heer Jezus Christus zij ons genadig en nabij en heel zijn kerk wereldwijd!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan dhr. G. Bijl, verblijvend in Zuid-Beijerland maar blijvend verbonden met onze gemeente en Puttershoek; en aan onze ouderling mevr. Maddy van der Ree-de Jongh.

Meeleven

Maddy van der Ree kreeg vorige week plotseling ernstige gezondheidsklachten en moest met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis voor onderzoeken. Ze is weer thuis maar de zorgen zijn er nog. Laten we meeleven met alle zieken en rouwdragenden. We weten het: een klein en oprecht gebaar is hartverwarmend!

Geboorte

Op donderdag 2 mei is geboren Feline Willemijn Lisanne Goud, dochter van Bastian en Anne-Margreet Goud-Reedijk (Dam 1, Strijen) en zusje van Pieter. Van harte gefeliciteerd en van harte geluk en Gods zegen gewenst met Feline erbij in jullie gezin!

Sing-in

Zondagavond 12 mei is er weer een sing-in in “De Schakel”. Iedereen van harte welkom om mee te zingen! We zingen uit “Op toonhoogte”,  dus neem deze mee als je deze hebt. Ook is er de mogelijkheid op deze avond nieuwe verzoeknummers door te geven voor alweer de laatste sing-in van dit seizoen op zondagavond 24 juni.

Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg Collecten 12/05:: Diaconie; Deur: Kerk en Eredienst. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via oudl.Mw.M.v.d.Ree 10 euro. Bloemen: via HVD Mw.G.v.Oudheusden 5 euro

DIENSTEN OP

Zondag 12/05:

10.00 uur: Ds. A.A. v.d. Berg
17.00 uur: Ds. G.v.d. Linden, Waalwijk

Aanvullende gegevens