Liturgie zondag 12 mei 17:00 uur 2019 

Ds. G. v/d Linden uit Waalwijk
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Diaconie
Deurcollecten: Kerk en Eredienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Stil gebed

Aanvangslied: Psalm 43 : 3 en 5

Bemoediging en groet

Samenzang: Op toonhoogte243 (Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed)

Gebed

Lezing Oude Testament: Job 2 : 1 – 10:

Samenzang: Gezang 473 : 1,2, 5 en 10

Lezing Nieuwe Testament: Matteüs 6 : 1 – 6

Samenzang: Lied 139 : 1 en 14

Verkondiging

Meditatief moment

Samenzang: Gezang 432

Belijdenis

Samenzang: Gezang 399 : 1 en 6

Gebeden

Collecten

Slotlied: Op toonhoogte: 166 (Vrede zij u)

Heenzending, zegen en beaming.

Aanvullende gegevens