Liturgie 12 mei 10.00 uur

10:00u Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Leonie V. ,Gr: Maaike
Oppas: Mw. N. v/d Steen, Mw. J. Renkema
Jarco Brussé

Dienstcollecten: Diaconie
Deurcollecten: Kerk en Eredienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


Intochtslied Psalm 138: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 138: 4
Wetslezing 1Petrus 1: 1-9
Gezang 224: 1, 5, 6
Gebed
Schriftlezing: Hooglied 8:5-7; Johannes 21:15-25
Kindermoment
Gezang 83: 1, 2, 5, 6
Preek
Gezang 430: 1, 2, 7
Gebeden
Collecte
Slotlied OTH 395
Zegen

Aanvullende gegevens