Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 29 april)
Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan dhr. T. Stooker; en aan mevr. A. Barendrecht-Boender. Meeleven Dhr. T. Stooker is dankbaar dat zijn leven gespaard is en hij langzaam herstellende mag zijn na een ingrijpende operatie.

Overlijden

Lieve kinderen, vergeef je moeder wat ik verkeerd heb gedaan, maar kom op mijn laatste reis heel dicht achter me staan. Op 18 april is overleden op de leeftijd van 86 jaar Cornelia Neeltje de Snaijer-Wander. De afscheidsdienst is gehouden op woensdag 24 april in ‘De Eendracht’ te Zuid-Beijerland.

Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg Collecten 05/05:: Kerk en Eredienst; Deur: Kringwerk. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via bank 100 euro; Paascollecte: via bank 100 euro; Dooplid: via kerkelijk bureau 10 euro.

DIENSTEN OP

Zondag 05/05:

10.00 uur: Ds. J. Reehorst, Stavenisse
17.00 uur: Drs. A.J. den Besten, Sliedrecht

Aanvullende gegevens