Liturgie Pasen 21 april 2019 10.00 uur
Voorganger: ds. A.A. van den Berg
Organist: dhr. H. Mannee
Band: All4One (zang: Eline de Bruin en Esther de Haan)

Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Tineke, Gr: GEEN
Oppas: Mw. H. Kot, Mw. A. Plaisier
Joost de Haan

Dienstcollecten: kerk en eredienst
Deurcollecten: pastoraat eigen gemeente

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 


-
Welkom en mededelingen
Intochtsliederen:
OTH 108 Daar juicht een toon
Gezang 224: 1, 2, 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
All4One: Hij kwam bij ons heel gewoon en Via Dolorosa
Leefregel Rom.14:7-13
Psalm 25: 4, 5
Gebed
Schriftlezing: Lukas 24:1-12
Projectlied
Paasproject
Kinderen zingen: OTH 432 Klap in je handen van blijdschap en Hij is de rots
Preek
Kinderen terug uit knd

Gezang 218: 1, 2, 4, 5

Gebeden

Collecte en All4One: Zie hoe Jezus en Mijn Verlosser leeft

Slotlied OTH 129 U zij de glorie

Zegen
Gezang 456: 3

Aanvullende gegevens