Liturgie Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur, Woord en Avondmaal

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Bekercollecte: steunfonds Mw. De Jonge
Deurcollecten: Kerk in Actie

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


Intochtslied Psalm 22: 1, 2
Bemoediging en groet
Psalm 22: 3, 4
Gebed
Johannes 19: 17-30
Gezang 181: 4
Johannes 19: 31-37
Gezang 181: 5, 6
Meditatie
Gezang 177: 6, 7
Instellingswoorden HA
Gezang 183: 1 (tafel wordt bereid)
Avondmaalsgebed en Onze Vader
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn / zingen OTH 190: 1, 2, 3 (4)
Dankgebed en voorbede
Slotlied Gezang 192: 1, 6
Zegen

Aanvullende gegevens