Goede Vrijdag aangepaste middagdienst

Op Goede Vrijdag zal er naast de reguliere avondmaalsdienst ’s avonds ook een aangepaste viering ’s middags om 15.00 uur gehouden worden. Fijn dat ieder jaar nieuwe mensen de weg naar deze viering weten te vinden. Is de avonddienst voor u onmogelijk bij te wonen qua tijdstip en/of duur? Kom dan ’s middags naar de kerk!

Aanvullende gegevens