Liturgie zondag 14 april 17:00 uur 2019

Ds. G.J. van Beek uit Nieuw Lekkerland
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: kerk en eredienst
Deurcollecten: paascollecte

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Gezang 173: 1, 4 en 5

Aanvangstekst: 1 Corinthiërs 1: 18 en 22 t/m 24    (NBG)

Gezang 177: 1, 6 en 7

Geloofsbelijdenis  (uitgesproken)

Psalm 31: 1 en 3

Schriftlezing : Jesaja 55: 6 t/m 11    (NBG)

                        :  Mattheüs 16: 13 t/m 25         (NBG)

Gezang 326: 1, 2 en 5

OTH 114  (Hij kwam bij ons heel gewoon...)

Slotlied: Psalm 73: 9 en 10

Aanvullende gegevens