Zon op en ondergang

Zon op en ondergang iets waar we allemaal wel iets bij voor kunnen stellen en op witte donderdag wil ik met de mensen die daar behoefte aan hebben kort bij stilstaan.
In de week voor Pasen heeft u de gelegenheid om op maandag, dinsdag en woensdag de diensten bij te wonen die de oecumene groep heeft samen gesteld.
Op witte donderdag kan een ieder in zijn kerk naar Goede vrijdag en Pasen toe leven.

Zo ook bij ons de kerk zal open zijn van af 19.00 uur tot 20.30.
Van 19.00 uur tot 20.00 uur is de kerk open voor stilte van af 20.00 uur is er een overdenking en worden er liederen gezongen deze korte liturgie wil ik met u als gemeente delen het thema leest u boven aan dit geschreven gedeelte.
Ik hoop u, jou te zien op donderdag 18 april s’ avonds.
Met vriendelijke groet Hugo Snaaijer

Aanvullende gegevens