Liturgie zondag 31 maart 17:00 uur 2019 

Ds. E. van Rooijen uit Noordeloos
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Diaconie
Deurcollecten: onderhoud kerkplein

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

aanvangslied: Gez. 95, 1.3.
stil gebed
votum en groet
zingen: Ps. 121, 2.4.
geloofsbelijdenis
zingen: Ps. 97, 4.6.
gebed
Schriftlezing: Lukas 23, 13-25
zingen: Gez. 37, 4.5.
preek
zingen: Ps. 30, 2.5.
gebed
collecte
zingen: Gez. 177, 1.6.7.
zegen

Aanvullende gegevens