Bedankbrief

Heel hartelijk dank voor de ontvangen giften vanuit Puttershoek voor Zimbabwe.
Het is weer een heel mooi bedrag, wel € 455,00!
Op het ogenblik is de situatie in Zimbabwe niet goed, Er is veel repressie en geweld door de huidige regering.
Benzine is schaars en de prijzen stijgen. Toch proberen we nog hulp te bieden vooral door het sturen van medicijnen en persoonlijke hulp.
Het voedselprogramma is nu tijdelijk uitgesteld tot we meer weten wat voor ons de beste manier is om het voedsel op de juiste plaats te krijgen.
Met spanning kijken de mensen uit naar wat de oogst zal brengen. Wordt het opnieuw een slechte oogst? Komen de regens nog op tijd?
Bij alle wereld problematiek is er ook gebed nodig voor de bevolking van Zimbabwe.
Nogmaals dank voor jullie trouwe medeleven met Zimbabwe.

Hartelijke groeten,
Rien en Teunie de Jonge
****
Op Goede Vrijdag (19 april) mogen wij als gemeente weer het Heilig Avondmaal vieren. De opbrengst van de bekercollecte is dan - zoals al een aantal jaren op Goede Vrijdag - bestemd voor het Steunfonds van Mevrouw de Jonge.

Aanvullende gegevens