Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 18 mrt)
Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden gegeven aan mevr. A.J. Weijers-Tieleman; en aan dhr. T. Hazajager als groet en bemoediging van de gemeente.

Overlijden

De kerkenraad heeft een overlijdensbericht ontvangen van mevr. Pietje Aartje Groeneveld, de dochter van mevr. C. Visser die aan het Zomerplein woont. Mevr. Groeneveld is afgelopen zondag 10 maart overleden op de leeftijd van 66 jaar. Ze is opgegroeid in Puttershoek, heeft hier lang gewoond, maar is nu al weer jaren geleden uit het dorp vertrokken. Veel mensen uit de gemeente zullen zich haar als Nel Groeneveld herinneren. De overledene laat een dochter, schoonzoon en moeder na. Voor de laatste is het wel heel verdrietig dat ze na het overlijden van haar dochter Arien nu ook op hoge leeftijd deze tweede dochter moest verliezen. De begrafenis heeft plaatsgevonden op donderdag 14 maart op de begraafplaats De Essenhof. Afgelopen zondag hebben we in de kerk gebeden voor de familie.

Hartelijke groeten,

ds. A.A. van den Berg

Collecten 24/03: Kerk en Eredienst; Deur: Evangelisatie. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via Mw. C. Kuipers 10 euro; Bidstondcollecte: via bank 50 euro, via collecte 17/03 1 x 10 en 1 x 25 euro; Bloemen: via Mw. A. Goud 10 euro.

DIENSTEN OP

Zondag 24/03:

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
17.00 uur: Ds. G. v.d. Linden, Waalwijk

 

 

Aanvullende gegevens