Liturgie zondag 24 maart 17:00 uur 2019

Ds. G. v/d Linden uit Waalwijk
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Evangelisatie

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Welkom en mededelingen

Psalm 86 : 1 en 6

Stilgebed

Bemoediging en groet

Oth: Wees stil voor het aangezicht van God (236)

Geloofsbelijdenis

Oth: Heer God U loven wij (313)

Gebed

Lezing: Job 19 : 13 - 29 en Johannes 12 : 20 - 26

Gezang 432

Verkondiging: Job 19 : 25

Samenzang: Gezang 399 : 1 en 6

Gebeden

Collecten

Slotlied: Vrede van God (165)

Heenzending, zegen en beaming

Aanvullende gegevens